7a

Działania Sieci

  • W dniu 12 marca 2015 r. odbyło się w Wrocławiu spotkanie dla Przedstawicieli Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD na temat możliwości aplikowania o wsparcie ze środków unijnych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu. Podczas spotkania zostały omówione możliwości dofinansowania projektów Lokalnych Grup Działania, w tym również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

  • Ogłoszono wyniki głosowania na kandydatów organizacji pozarządowych zgłoszonych do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Z ramienia Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD została zgłoszona Dorota Goetz, Prezes Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD. Informujemy z radością, że dzięki zaangażowaniu Dolnośląskich LGD oraz ich organizacji członkowskich nasza kandydatka dostała największą ilość głosów na Dolnym Śląsku w głosowaniu do Dolnośląskiej Rady Działania Pożytku Publicznego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych, promocji wolontariatu oraz rozwoju społeczności lokalnej, działania na rzecz praw obywatelskich. Jeszcze raz gratulujemy Pani Dorocie Goetz oraz całej Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD.

  • W terminie 15-16 grudnia 2014 r. w Hotelu Chata Karczowiska odbyło się Spotkanie Dolnośląskich Grup Działania w celu wymiany doświadczeń, dotyczące mijającego okresu programowania 2007-2013. Odbyły się spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • W dniach 20-21.10.2014 r. odbyło się seminarium dot. podejścia LEADER i RLKS w krajach grupy Wyszehradzkiej oraz powiązana z seminarium wizyta studyjna w Zatorze i LGD Dolina Karpia. Ze strony Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD na seminarium reprezentowała nas Prezes Zarządu Dorota Goetz. Na seminarium zaprezentowano naukowe podejście do Programu LEADER oraz sytuację lokalnych grup działania i stan realizacji Programu LEADER w poszczególnych krajach grupy Wyszehradzkiej, przedstawiono badania dot. tego podejścia oraz dyskutowano o możliwości zastosowania podejścia LEADER w rozwoju miast jako metody pracy ze społecznościami lokalnymi. W drugim dniu odbyła się wizyta studyjna w Zatorze i LGD Dolina Karpia. To niezwykłe miejsce, gdzie współpraca różnych sektorów daje wprost niebywałe efekty. Pomysłowość, zaradność i gospodarność samorządu spotkała się z kreatywnością LGD oraz LGR.
  • Na spotkaniu czeskich i polskich LGD w Město Albrechtice w dniu 14.11.2014 r. była obecna delegacja 4 osób z Województwa Dolnośląskiego: Andrzej Soliński z UMWD oraz ze strony Dolnośląskiej Sieci Partnerstw: Sylwia Mielczarek z Kłodzkiej Wstęgi Sudetów, Bożena Pełdiak z LGD Kwiat Lnu, Dorota Goetz z LGD Partnerstwo Ducha Gór. Zostały nawiązane kontakty z czeskimi LGD oraz z siecią lokalnych grup działania w Czechach. Czeskie LGD zaproponowały wspólne spotkanie polskich i czeskich LGD na początku roku 2015, pod kątem projektów współpracy w nowym okresie programowania 2014-2020.
  • W terminie 6-7 listopada 2014 r. w Hotelu Chata Karczowiska odbyło się Spotkanie Dolnośląskich Grup Działania w celu wymiany doświadczeń, dotyczące mijającego okresu programowania 2007-2013. W odbyły się spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • W dniach 06-09  października 2014 r. członkowie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD wzięli udział w wyjeździe studyjnym na Węgry, do regionu Tokaj, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – KSOW. W ramach wizyty przedstawiciele Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD oraz dolnośląscy producenci wina spotkali się z przedstawicielami Węgierskiej Izby Rolniczej oraz z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z regionu Tokaj. W ramach spotkania możliwa była wymiana doświadczeń na temat mijającego okresu programowania 2007-2013 oraz nadchodzącej perspektywy 2014-2020. Ponieważ specyfika tokajskiego rolnictwa opiera się głównie na produkcji słynnego wina, które nazwę swą zaczerpnęło od nazwy regionu, z którego pochodzi, uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzić jedne z najsłynniejszych winnic Węgier. Niebywałą atrakcją było również zwiedzanie zabytkowych piwnic, które zostały wpisane na rejestr Światowego Dziedzictwa UNESCO. W ramach wizyty studyjnej zostały zaprezentowane uczestnikom także innowacyjne rozwiązania z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii ze źródeł rolniczych, zaprezentowano zastosowanie systemu grzewczego, opartego na produktach ubocznych z wytwarzania wina. Zaprezentowano również bogaty wachlarz korzyści płynących z korzystania z kolektorów słonecznych
  • W dniu 21.07.2014 w godz. 10.00-13.00 , w sali nr 510, przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu odbyło się spotkanie ARiMR z przedstawicielami dolnośląskich Lokalnych Grup Działania w zakresie szczegółowych informacji o stanie oceny wszystkich wniosków Lokalnych Grup Działania, działania 413-311 i 413-312. Spotkanie odbyło się na wniosek Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD.