7a

Szkolenie pn Projekty grantowe LGD – zarządzanie projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich31.07.2017r.

W dniu 31. lipca 2017 r., we Wrocławiu przy ul. Dobrzyńskiej, odbyło się szkolenie pt. Projekty grantowe LGD – zarządzanie projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, zrealizowane w ramach projektu szkoleniowego, finansowanego ze środków PROW 2014- 2020 w ramach KSOW. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z terenu Dolnego Śląska, w tym pracownicy biur, potencjalni beneficjenci środków wydatkowanych za pośrednictwem LGD oraz mieszkańcy obszaru objętego reazlizacją Lokalnych Strategii Rozwoju.

Szkolenie odbyło się w ramach realizacji opracji: Tworzenie sieci współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania oraz podniesienie wiedzy Lokalnych Grup Działania w zakresie PROW 2014-2020 na obszarze Dolnego Śląska.