7a

V posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER w dniu 25-26 stycznia 2017r.

W dniach 25-26 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się V posiedzenie grupy tematycznej ds. podejścia LEADER. Posiedzenie prowadził Przewodniczący GTL Pan Witold Magryś – przedstawiciel Polskiej Sieci LGD –– Federacji Regionalnych Sieci LGD.

Protokół_GTL

Zal._nr_2_Zbiorcze_podsumowanie_pierwszych_naborów

Zal._nr_3_Problemy_z_wdrażaniem_wielofunduszowego_RLKS

Zal._nr_4_Rekomendacje_szkolenia_dot._podejścia_LEADER