7a

VI posiedzenie Gtematycznej Tematycznej ds podejścia Leader w dniu 27.04.2017

W dniach 27 kwietnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się VI posiedzenie grupy tematycznej ds. podejścia LEADER. Posiedzenie prowadził Przewodniczący GTL Pan Witold Magryś – przedstawiciel Polskiej Sieci LGD –– Federacji Regionalnych Sieci LGD

Protokół