7a

Interpretacje i wyjaśnienia 2014-2020

INTERPRETACJE I WYJAŚNIENIA OGÓLNE

 • Interpretacja dotycząca art. 17 ust. 2 ustawy RLKS (POBIERZ)
 • Pomocniczy materiał dla procedur odwoławczych pismo (POBIERZ), procedury odwoławcze (POBIERZ).
 • Odpowiedź: Sposób oceny dokumnectacji dotyczącej wyboru operacji dokonanego w  LGD przez samorząd województwa (POBIERZ)
 • Pismo w sprawie pytań dotyczących procedury realizacji naborów i funkcjonowania Rady w ramach RLKS (POBIERZ)

INTERPRETACJE I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA 19.2

 • Dotyczy: zapisów instrukcji wypełniania wniosku o przynanie pomocy w zakresie podejmowania działanosci gospodarczej (POBIERZ).
 • Dotyczy: Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 -2020 (POBIERZ) stan na dzień 23.01.2017r.
 • Dotyczy: dofinansowania w ramach działańzwiązanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego pdf(POBIERZ)
 • Dotyczy: interpretacji dla działalności gospodarczych pdf(POBIERZ)
 • Dotyczy: kwalifikowalności kosztów dla wnioskodawcy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej pdf(POBIERZ)
 • Dotyczy: limitu na zakup środków transportu, możliwości zakupu nieruchomości oraz warunku prowadzenia działalności w wymaganym czasie pdf(POBIERZ)
 • Dotyczy: możliwości otrzymania pomocy na realizację operacji przez wspólnotę mieszkaniową pdf(POBIERZ)
 • Dotyczy: możliwości realizacji opreacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości z łączeniem dofinansowania z pożyczkami a kwalifikowalnością kosztów pdf(POBIERZ)
 • Dotyczy: obowiązku zamieszczania plakatu lub tablicy informacyjnejdla beneficjentów PROWpdf(POBIERZ)
 • Dotyczy: Rozwijania działalności gospodarczej pdf(POBIERZ)
 • Dotyczy: wyjaśnienia kosztów kwalifikowalnych środków transportu w ramach poddziałania 19.2 pdf(POBIERZ)
 • Dotyczy: wyjaśnienia zapisów instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy pdf(POBIERZ)
 • Dotyczy: wykonywania usług i prowadzenia działalności gospodarczejpdf(POBIERZ)
 • Z dnia 21.09.2016 r. dotyczy: wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020pdf(POBIERZ)

INTERPRETACJE I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA 19.4

 • Dotyczy: ponoszenia kosztów dla poddziałania 19.4 - wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji pdf(POBIERZ)
 • Dotyczy: realizacji załącznika nr 5 - Planu komunikacji LGD pdf(POBIERZ)
 • Dotyczy: zmiany umowy określające warunki i sposób realizacji LSR w. zmiany obszaru i liczby mieszkańców (POBIERZ)
 • Dotyczy: zmiany umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR pdf(POBIERZ)
 • Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.10.2016 pdf(POBIERZ) na zapytanie z dnia Dolnoślaskiej Sieci Partnerstw LGD z dnia 06.10.2016 r. pdf(POBIERZ)
 • Pytania i wyjasnienia przekazane przez LGD Partnerstwo dla Doliny Baryczy pdf(POBIERZ)
 • Dotyczy: wprowadzania zmian w ogłoszeniu o naborze pdf(POBIERZ) w odpowiedzi na zapytanie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich pdf(POBIERZ)
 • Dotyczy: realizacji operacji metodą "zaprojektuj i wybuduj" pdf(POBIERZ)