7a

21-22.05.2015 Materiały Szkoleniowe

22.05.2015, Polanica Zdrój

"Aktywizacja osób wskazanych w PROW 2014-2020 przez Lokalne Grupy Działania"

Małgorzata Rulińska, MM Global Consulting sp. z o.o.

pdfPrezentacja na temat: Aktywizacja osób wskazanych w PROW 2014-2020 przez Lokalne Grupy Działania

pdfLista rekomendacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej