7a

23.09.2016 Szkolenie Dolnośląskiej Sieci we Wrocławiu

DATA: 23.09.2016 r.

MIEJSCE: Wrocław

ORGANIZATOR: Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

Zakres szkolenia: Wzory wniosków o dofinansowanie WOPP w ramach PROW 2014-2020, biznesplan, instrukcje, wzory umów o dofinansowanie, wnioski o płatność, rozporządzenie dot. wdrażania LSR 2014-2020

Materiały ze szkolenia:

pdfJak prawidłowo sporządzić biznesplan, żeby wykazał uzasadnienie ekonomiczne, które uzna za prawidłowe podmiot wdrażający