7a

Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

pdfPoradnik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Srategii Rozwoju na lata 2014-2020 - Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie wyników prac Zespołu Roboczego ds. Opracowania Zakresu Lokalnych Strategii Rozwoju przy Grupie tamatycznej ds. Podejścia Leader

pdfPORADNIK - Puls Rozwoju czyli Pozytywnie Ułożona Lokalna Strategia Rozwoju - tekst: Bohdan Kamiński, Konsultacje: Dorota Goetz (Prezes Zarządu DSP LGD), Bożena Pełdiak (Członek Zarządu DSP LGD), Grzegorz Grzunka, Mariola Epa-Pikuła, Klaudia Kluczniok, Janina Skubik.

pdfSUPLEMENT DO PORADNIKA - Puls Rozwoju czyli Pozytywnie Ułożona Lokalna Strategia Rozwoju - tekst: Bohdan Kamiński, Konsultacje: Dorota Goetz (Prezes Zarządu DSP LGD), Bożena Pełdiak (Członek Zarządu DSP LGD), Grzegorz Grzunka, Mariola Epa-Pikuła, Klaudia Kluczniok, Janina Skubik.