XII posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER odbyło się w Koszęcinie w dniach 3-4 czerwca 2019 r.