Grupa Tematyczna do spraw Podejścia LEADER 5 grudnia 2019 r. spotkała się już po raz trzynasty.