Związek Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD wysłał do 34 Posłów i 8 Senatorów z Dolnego Śląska pismo z prośbą o wsparcie dla rozwoju instrumentu terytorialnego Unii Europejskiej – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) w Polsce i w Europie.