Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż projekt pt.: „Wsparcie tworzenia międzynarodowej sieci kontaktów Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska oraz podniesienie wiedzy w zakresie funkcjonowania Programu LEADER w obszarze Unii Europejskiej” przygotowany i zrealizowany przez Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został wybrany jako najlepsza dobra praktyka zrealizowana w 2019 r. na Dolnym Śląsku.