20 marca 2020 roku odbyło się XIV posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER. Spotkanie i owocna dyskusja możliwe było dzięki wykorzystaniu narzędzi do wideokonferencji.