ELARD – europejska sieć Lokalnych Grup Działania – przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich.

ELARD