Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór na „Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19″.