Poniżej zamieszczamy prezentację MRiRW z dzisiejszego GTL’u.

Prezentacja dotyczy projektów zmian rozporządzeń do działania 19.2 i 19.3. Rozporządzenia zmieniające zostały przekazane już do Komitetu Rady Ministrów.