W piątek 24.07.2020 r. Dolnośląska Sieć Partnerstw Lokalnych Grup Działania reprezentowana przez Prezes Zarządu Agnieszkę Kasinę oraz Wiceprezes Zarządu Dorotę Goetz spotkała się z Wicedyrektorem Wydziału Gospodarki Łukaszem Kasprzakiem oraz Kierownikiem Działu Programowania i Ewaluacji RPO Grzegorzem Mikołajczykiem.