Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny pt.: „Jak funkcjonują wielofunduszowe Lokalne Grupy Działania – wyjazd studyjny do województwa: podlaskiego lub kujawsko-pomorskiego”.