+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Zaproszenie na Walne Zebranie Związku Stowarzyszeń DSP LGD w dniu: 30.09.2020 r.

Szanowni Członkowie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw Lokalnych Grup Działania,

zapraszamy w dniu 30.09.2020 r. na Walne Zebranie Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD, w godz. 10.00 – 12.00. Zebranie będzie miało charakter zdalny, przy użyciu aplikacji Zoom.

Porządek obrad:

Przywitanie Członków na Walnego Zebrania przez Prezes Związku Agnieszkę Kasinę.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Wybór Sekretarza.
  3. Sprawdzenie prawomocności obrad.
  4. Wybór protokolanta.
  5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2019.
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok 2019.
  7. Informacja Komisji Rewizyjnej.
  8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 – podjęcie Uchwały 1/09/2020.
  9. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za rok 2019 – podjęcie Uchwały 2/09/2020.
  10. Wolne wnioski, sprawy bieżące.

 

1. Zaproszenie (do pobrania).

2. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. (do pobrania).

3. Sprawozdanie merytoryczne za 2019 r. (do pobrania).

4. Uchwała nr 01/09/2020 (do pobrania).

5. Uchwała nr 02/09/2020 (do pobrania).

6. Uchwała nr 03/09/2020 (do pobrania).

Facebook Pagelike Widget