+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Zaproszenie na webinaria w ramach realizowanego projektu KSOW

Zapraszamy na webinaria w ramach realizacji projektu pt.: „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”. 

P R O G R A M   W E B I N A R I Ó W:

27.10.2020 r. (wtorek) w godz.: 10.00 – 14.00

Wprowadzenie do nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village.

 •  10.00 – 11.00 – prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka – RLKS jako narzędzie rozwoju lokalnego. Doświadczenia europejskie i wnioski dla Dolnego Śląska w okresie 2021-2027 w aspekcie priorytetów nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader klimat, nowe technologie i Smart Village
 •  11.00 – 11.15 – dyskusja / pytania
 •  11.15 – 12.15 – dr Andrzej Hałasiewicz – Wprowadzenie do nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: Smart Village
 •  12.15 – 12.30 – dyskusja / pytania
 •  12.30 – 13.30 – mgr inż. Irena Krukowska-Szopa / dr Sylwia Horska – Schwarz – Cele klimatyczne UE w nowym okresie programowania na lata 2021-2027. Praktyczne możliwości  wdrażania celów klimatycznych w Programie Leader;
 •  13.30 – 14.00 – dyskusja / pytania

 

03.11.2020 r.  (wtorek) w godz.: 10.00 – 14.00

Prezentacja zastosowanych już praktyk i pomysłów w UE w zakresie nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village.

 •  10.00 – 11.00 – prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka – RLKS jako narzędzie rozwoju lokalnego. Prezentacja zastosowanych już praktyk i pomysłów w UE w zakresie nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village.
 •  11.00 – 11.15 – dyskusja / pytania
 •  11.15 – 12.15 – dr Andrzej Hałasiewicz – Wprowadzenie do nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: Smart Village – Prezentacja zastosowanych już praktyk i pomysłów w UE;
 •  12.15 – 12.30 – dyskusja / pytania
 •  12.30 – 13.30 – mgr inż. Irena Krukowska-Szopa / dr Sylwia Horska – Schwarz – Cele klimatyczne UE w nowym okresie programowania na lata 2021-2027. Praktyczne możliwości  wdrażania celów klimatycznych w Programie Leader na podstawie  stosowanych dobrych praktyk
 •  13.30 – 14.00 – dyskusja / pytania.
Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w webinariach do dnia 26 października 2020 r. na adres mailowy: biuro@dobrawidawa.pl.
Formularz zgłoszeniowy na webinaria (do pobrania)
LOGOTYPY KSOW 2020
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Facebook Pagelike Widget