+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Spotkanie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw Lokalnych Grup Działania – 09.02.2021 r.

W dniu 09.02.2021 r. odbyło się zdalne spotkanie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw Lokalnych Grup Działania. Na spotkaniu zostało przyjęte stanowisko DSP LGD w sprawie zwiększenia budżetu na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2027 dla Dolnego Śląska oraz stanowiska DSP LGD w sprawie zwiększenia budżetu na działanie LEADER w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej.

Na spotkaniu dyskutowano również nad projektem stanowiska DSP LGD w sprawie Uchwały nr 208 Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. Omówiono również podejmowane przez dolnośląskie LGD-y działania zmierzające do przekonania MRiRW i przeznaczenia na działanie LEADER w nowej perspektywie finansowej co najmniej 10% alokacji II filaru WPR. Uczestnikom spotkania przekazano również informacje ze spotkania, które w dniu 05.02.2021 r. zorganizował Zarząd Polskiej Sieci LGD z przedstawicielami sieci regionalnych.

09.02.2021 1

09.02.2021 2

Facebook Pagelike Widget