+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Spotkanie grupy roboczej ds. RPO WD 2021-2027

Na spotkaniu grupy roboczej ds. RPO WD 2021-2027. Tematem pierwszego spotkania było omówienie wstępnej wersji diagnozy tego dokumentu.

W trakcie dyskusji grupa robocza wniosła sporo uwag do ww. dokumentu. Wkrótce udostępniony zostanie formularz, na którym zostaną zgłoszone pisemne uwagi do tej diagnozy.

Dodatkowo zaproponowano powołanie podgrup roboczych, które zajmą się merytorycznie poszczególnymi zakresami DIAGNOZY z podziałem na cele polityki spójności.
P. Sylwia Mielczarek zaproponowała powołanie podgrupy roboczej, która zajęłaby się kwestiami technicznymi dotyczącymi sposobów wdrażania RPO tj. użytych instrumentów terytorialnych i mechanizmów współpracy międzysektorowej, które można by zastosować w RPO (np. regranting) oraz ważną kwestią zaprojektowania poziomów wkładów własnych dla poszczególnych celów RPO WD.
03.03.2021 1
03.03.2021 2
Facebook Pagelike Widget