+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 2023 r.

Polska Sieć LGD na swojej stronie zamieściła „Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 2023 r.”

Jako przedstawiciele regionalnych stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, skupionych w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych (OPOS), z dużym niepokojem odbieramy plany Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przyszłości  rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Szczególne obawy wzbudził zaprezentowany niedawno w ramach konsultacji społecznych projekt Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z proponowanych zapisów projektu Planu wyłania się perspektywa mocno ograniczonego wsparcia dla przedsięwzięć z zakresu II filara WPR, czyli rozwoju obszarów wiejskich – przedsięwzięć bezpośrednio i w największym stopniu wpływających na standard i jakość życia ogółu mieszkańców, czyli zarówno rolników, jak i wszystkich innych mieszkańców wsi.

 

Szczegółowe informacje oraz „Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 2023 r.” dostępne są na stronie: http://pslgd.pl/21,none,AKTUALNO%C5%9ACI

Facebook Pagelike Widget