+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

XVII posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

W XVII spotkaniu Grupy Tematycznej Leader uczestniczyli: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Joanna Gierulska – Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej oraz Łukasz Tomczak – Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Beata Rodak – Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich Wspólnej Polityki Rolnej oraz pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ponadto w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Samorządów Województw z całej Polski, przedstawiciele Regionalnych Sieci LGD i Polskiej Sieci LGD. Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD reprezentowały: Dorota Goetz i Bożena Pełdiak.

Przedmiotem posiedzenia było: planowane zmiany w PROW 2014-2020 w działaniu LEADER oraz jakie uwagi do tych zmian zostały uwzględnione, wsparcie przygotowawcze (19.1), informacje o zasadach podziału dodatkowych środków tj. w aktualizacja LSR na lata zanim wystartuje nowy okres PROW 2021-27 w zakresie 19.2, 19.3 i 19.4, harmonogram działań. Przedstawiono również założenia zmiany ustawy RLKS.

 

Szczegółowe informacje oraz prezentacje dostępne są na stronie:

http://ksow.pl/aktualnosc/xvii-posiedzenie-grupy-tematycznej-ds-podejscia-leader

Facebook Pagelike Widget