+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Zaproszenie na szkolenie pt.: „Metodologia ewaluacji wpływu LSR”

Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD zaprasza przedstawicieli wszystkich Lokalnych Grup Działania na szkolenie on – line  wprowadzające do projektu DSP LGD realizowanego w ramach KSOW pn: „Dobre praktyki krajowe, zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD –  źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”.

Szkolenie pt.: „Metodologia ewaluacji wpływu LSR” odbędzie się w dniu 13.05.2021 (czwartek) w godz. 9:00 – 13:00, prowadzone będzie przez  eksperta naukowego projektu  prof. Aldonę Wiktorską – Święcką.
Celem operacji jest: „opracowanie narzędzi usprawniających praktyki zarządcze w ramach Sieci LGD, ich upowszechnienie wśród beneficjentów wraz z podniesieniem ich wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z ich zastosowaniem. Dodatkowym celem będzie zgromadzenie dobrych praktyk, ich identyfikacja i upowszechnienie wśród LGD i parterów. Kolejnym ważnym celem realizacji zaplanowanych projektowych zadań będzie uwzględnienie nowych kierunków preferowanych przez KE w nowym okresie finansowania 2021-2027, takich jak np.: ochrona klimatu, nowe technologie oraz formuła Smart Village, co w przyszłości będzie przydatne w opracowaniu założeń kolejnych LSR”.

PROGRAM SZKOLENIA:

9.00 – 9.15 Powitanie, otwarcie spotkania, wprowadzenie do problematyki, przedstawienie założeń i harmonogramu projektu

9.15 – 9.45 Przedstawienie ekspertów zaangażowanych w prowadzenie projektu

9.45 – 10.45 Blok prezentacji grup według scenariusza

10.45 – 11.00 PRZERWA

11.00 –11.45 Ewaluacja wpływu – mini wykład

11.45 – 12.15 Wprowadzenie do teorii zmiany

12.15 – 12.45 Warsztat z elementów budowania teorii zmiany

12.45 – 13.00 Podsumowanie spotkania, sprawy organizacyjne, zaplanowanie kolejnych kroków

 

Facebook Pagelike Widget