+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Szkolenie pt.: „Metodologia ewaluacji wpływu LSR”

W dniu 13.05.2021 r. Zwiazek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” organizowała szkolenie pt.: „Metodologia ewaluacji wpływu LSR”.

Szkolenie było jednym z zadań projektu pt.:Dobre praktyki krajowe, zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD – źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania” realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” w ramach realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest: „opracowanie narzędzi usprawniających praktyki zarządcze w ramach Sieci LGD, ich upowszechnienie wśród beneficjentów wraz z podniesieniem ich wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z ich zastosowaniem. Dodatkowym celem będzie zgromadzenie dobrych praktyk, ich identyfikacja i upowszechnienie wśród LGD i parterów. Kolejnym ważnym celem realizacji zaplanowanych projektowych zadań będzie uwzględnienie nowych kierunków preferowanych przez KE w nowym okresie finansowania 2021-2027, takich jak np.: ochrona klimatu, nowe technologie oraz formuła Smart Village, co w przyszłości będzie przydatne w opracowaniu założeń kolejnych LSR”.

Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:

– Ewaluacja wpływu – mini wykład;

– Wprowadzenie do teorii zmiany;

– Warsztat z elementów budowania teorii zmiany.

 

PREZENTACJA:

Metodologia ewaluacji wpływu LSR (do pobrania)

 

Facebook Pagelike Widget