+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Zaproszenie Burmistrzów / Wójtów na spotkanie w dniu 13 lipca 2021 r.

W imieniu Zarządu Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD serdecznie zapraszamy na spotkanie online w dniu 13 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00 dotyczące najnowszego podejścia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Programu Leader w przyszłym okresie Programowania i powiązania środków PROW 2021-27 Z MECHANIZMEM RLKS (środki również z RPO 2021-27) – w tej chwili nie mamy RLKS na Dolnym Śląsku.
W dniu 2 lipca 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym XVIII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER, na którym MRiRW zaprezentowało proponowany podział środków na obszary wiejskie w ramach Programu Leader na poszczególne województwa

Zaprezentowane podejście bardzo wszystkich zaskoczyło, ponieważ w dwojaki sposób traktuje podział środków na obszary wiejskie w Leaderze, a co za tym idzie wybór Strategii realizowanych przez Lokalne Grupy Działania.
Pragniemy podzielić się tymi najnowszymi informacjami na krótkim pół godzinnym spotkaniu, oraz wysłuchać wszelkich uwag czy komentarzy w tej sprawie.
Nasze wspólnie podjęte działania w obecnej chwili mogą być ważące o przyszłości środków PROW 2021 -2027, czy dany obszar w ogóle je dostanie, czy nie, a co za tym idzie jakie środki zostaną przyznane dla rozwoju naszych miast/gmin i mieszkańców z Programu Leader.
NIESTETY JEST REALNA SZANSA, ŻE BEZ MECHANIZMU RLKS wiele obszarów wiejskich Dolnego Śląska POZOSTANIE BEZ ŚRODKÓW PROW 2021-2027.
To spotkanie jest bardzo ważne i dlatego bardzo prosimy o udział – poniżej link do platformy ZOOM:
Facebook Pagelike Widget