+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Informacje po spotkaniu w Sejmie RP i po spotkaniu z Marszałkiem Cezarym Przybylskim

W dniu 14.09.2021 r. Zarząd DSP LGD – Agnieszka Kasina i Bożena Pełdiak

na zaproszenie Przewodniczącej Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego p. Zofii Czernow, wziął udział w posiedzeniu Zespołu nt. zagrożenia utraty środków PROW przez Dolny Śląsk w przyszłej perspektywie finansowej. W spotkaniu uczestniczyli posłowie: Zofia Czernow, Stanisław Żuk, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Robert Kropiwnicki. Ministerstwo reprezentował dyrektor Łukasz Tomczak.

Na posiedzenie, jak już wiemy, nie dotarli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Umożliwiono połączenie online, ale nie skorzystano z tej możliwości. Obecni posłowie byli zainteresowani tematem i szukaniem innych rozwiązań. Mamy zapowiedź zwołania kolejnego spotkania, ale już w obecności Marszałka Przybylskiego.

Dyrektor Tomczak, wyjaśnił, że propozycja powiązania budżetu LSR z PROW i RPO wyszło od samych samorządów (nie wskazał, których). Podkreślił, że Ministerstwo nadal czeka na propozycje SW w sprawie wysokości udziału budżetu z RPO w wielofunduszowych LSR. Powtórzył, że z uwagi na mniejszy budżet PROW nie starczy dla wszystkich obszarów wiejskich.

Temat jednak jest nadal otwarty. Pamiętamy, że początkowo planowano, że budżet EFROW+RPO będzie odpowiadał co najmniej 160% budżetu monofunduszowych LSR, teraz jest to 140%.

Najbardziej aktywny był poseł Kropiwnicki, który akcentował, że to jednak Minister Rolnictwa powinien rozwiązać problem w ramach budżetu WPR.  Jest to dobry kierunek, aby tak dokonać przesunięć w ramach filarów WPR i od początku zwiększyć alokację na działanie Leader nie zabierając środków samorządom.

Przekazujemy też informacje ze spotkania z Marszałkiem Przybylskim.

Z inicjatywy wójta gminy Bolesławiec (Wrzosowa Kraina) odbyło się w dniu 15.09.2021 r. spotkanie z Marszałkiem Cezarym Przybylskim.
W spotkaniu udział wzięli: wójt gminy Bolesławiec, starosta bolesławiecki oraz z ramienia DSP LGD Agnieszka Kasina oraz Barbara Sulma. Pan Marszałek poinformował i zapewnił o wsparciu i zrozumieniu naszych starań o nowy okres programowania. Nadal nie jest zwolennikiem pełnego RLKS, jednak czyni starania wraz z innymi Marszałkami o zmianę zasad przeprowadzania konkursu o wybór LGD w nowym okresie. Starania te dotyczą równego podziału środków bez faworyzowania regionów z RLKS poprzez koperty wojewódzkie. W dniu naszej rozmowy Marszałek wykonał telefon do Minister Gębickiej, która poinformowała, że niebawem w tej sprawie ministerstwo wyśle pismo do Marszałków. Mamy je dostać do wiadomości. Jest też deklaracja ze strony Marszałka Przybylskiego, że nie dopuści do tego, aby utracić środki dla obszarów wiejskich.

Rozmowa była konkretna i dobra. Z kolejnymi działaniami wstrzymajmy się do czasu, kiedy otrzymamy pismo z Ministerstwa.

Marszałek Przybylski chce też wystosować pismo do MRiRW w sprawie zwiększenia alokacji na Leadera w WPR, a także chce zaproponować Ministerstwu szereg rozwiązań dla obszarów wiejskich, takich jak przesunięcia środków zawczasu, zamiast dorzucania bonusów LGD-om

w trakcie wdrażania LSR, które wynikają z oszczędności i niewykorzystania w innych filarach WPR.

W tej sprawie Zarząd Sieci wesprze Marszałka w sformułowaniu tego pisma.

Pozdrawiam,

Agnieszka Kasina

Prezes DSP LGD

Facebook Pagelike Widget