+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Zaproszenie na połączone posiedzenie Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – 28.09.2021

Poniżej zamieszczamy informację o

wspólnym posiedzeniu Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa.

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczących Patryka Wilda i Pawła Kury serdecznie zapraszam na połączone posiedzenie Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, które odbędzie się  28 września 2021 roku (wtorek) o godzinie 14:00, w sali 1222, w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu.

Jednocześnie informuję, że w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną na terenie kraju, posiedzenie Komisji przeprowadzone zostanie również w trybie zdalnym, z wykorzystaniem komunikatora internetowego. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Kancelaria Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Poniżej przesyłam porządki obrad obu komisji.

Porządek posiedzenia Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki SWD 28 września 2021 r. godz. 12.00 sala 1222 DUW (również w trybie zdalnym) 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów posiedzeń nr 34-42
 3. Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2021 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego za I półrocze 2021 roku.
 4. Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o kształtowaniu się Wieloletniej  Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.
 5. Opiniowanie projektów uchwał przewidzianych do rozpatrzenia podczas XXXVII sesji Sejmiku:
 1. a) uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/581/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości, położonych w Bożkowie, gmina Nowa Ruda druk nr XXXVII/4
 1. b) uchwała w sprawie powierzenia Gminie Wiązów realizacji zadania pn.: „Utrzymanie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Łojowice od km 6+942 do km 7+458” oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Wiązów druk nr XXXVII/.
 2. 6. Prezentacja Planu rozwoju infrastruktury transportowej w województwie dolnośląskim z perspektywą do 2030 (IRT)
 3. 7. Informacja o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego po połączeniu Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i we Wrocławiu.
 4. 8. Monitoring zrównoważonego rozwoju regionalnego z zastosowaniem narzędzi Geoportalu Dolny Śląsk (Geodeta WD)
 5. 9.Wystąpienie przedstawicieli Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD w sprawie realnego zagrożenia utraty środków przez Dolny Śląsk ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027, jeżeli nie zostanie wprowadzony wielofunduszowy RLKS w środkach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 – punkt wspólny z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 6. 10. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

Porządek obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SWD w dniu 28 września 2021 roku godz. 14:00 sala 1222 DUW

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wystąpienie przedstawicieli Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD w sprawie realnego zagrożenia utraty środków przez Dolny Śląsk ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027, jeżeli nie zostanie wprowadzony wielofunduszowy RLKS w środkach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 – punkt wspólny z Komisją Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki.
 4. Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2021 roku.
 5. Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o kształtowaniu się Wieloletniej  Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.
 6. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: (Projekty uchwał SWD zostaną przesłane po ich wpłynięciu do Kancelarii Sejmiku)
 7. Transfer wiedzy i innowacji w dolnośląskim rolnictwie i Stosowanie narzędzi cyfrowych oraz automatyzacja gospodarstw rolnych w ochronie i uprawie roślin – DODR.
 1. Sprawy różne, wolne wnioski.
Facebook Pagelike Widget