+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

XIX posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

24 września 2021 roku odbyło się w formie wideokonferencji

XIX posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw podejścia LEADER.

Spotkanie otworzył przewodniczący GTL Piotr Sadłocha, przedstawiając program i informując, że w spotkaniu uczestniczą również przedstawiciele urzędów marszałkowskich, reprezentanci instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi.

Jako pierwszy, głos zabrał pan Jakub Stępień — specjalista Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas swojego wystąpienia przedstawił krok po kroku „Zasady wyboru lokalnych strategii rozwoju”. Odniósł się między innymi do kwestii rejestracji i zakładania stowarzyszenia, składu członków i partnerów LGD oraz konkurencyjności obszarów. Kończąć wystąpienie, pan Stępień przedstawił szczegółowy harmonogram wyboru LSR, w tym termin naboru na wsparcie przygotowawcze, ustalony na grudzień 2021 roku.

Jako druga, głos zabrała pani Katarzyna Orzechowska — główna specjalistka Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  W swym wystąpieniu przedstawiła „Informacje o zmianach w związku z okresem przejściowym”. Wspomniała między innymi o potrzebie powołania nowych komisji, które dokonają wyboru lokalnych strategii działania na kolejną perspektywę finansową oraz omówiła warunki i kryteria wyboru LSR. Swą prezentację zakończyła przedstawieniem szczegółowego schematu, obrazującego wybór lokalnych strategii działania.

Drugą część spotkania otworzyło wystąpienie pana Tadeusza Korobkowa z Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który odniósł się do dokumentu „Zgodność LSR wdrażanych przez LGD z Wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Wskazywał przy tym jak istotne jest zapewnienie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR. W kolejnym kroku, przeszedł do omówienia planu działania, kończąc wypowiedź na temacie budżetu realizacji lokalnych strategii rozwoju.

Jako ostatni wystąpił pan Ryszard Kogut — zastępca dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej i Promocji MRiRW. Przedstawił w swoim wystąpieniu „Założenia konkursu dla partnerów KSOW planowanego na przełom roku 2021/2022” przy okazji prezentując katalog nowych tematów zgłoszonych do resortu przez wszystkie jednostki wsparcia sieci.

Podczas posiedzenia przedstawiciele MRiRW wystąpili z prośbą do samorządów o przekazanie harmonogramu przygotowania do wdrażania regionalnych programów operacyjnych. MRiRW zapewniło, że będzie prowadziło promocję możliwości utworzenia nowych LGD w przyszłym okresie programowania 2021-2027.

 

 

Szczegółowe informacje oraz prezentacje dostępne są na stronie:

https://ksow.pl/aktualnosc/xix-posiedzenie-grupy-tematycznej-ds-podejscia-leader-przeczytaj-o-spotkaniu

Facebook Pagelike Widget