+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Zaproszenie na Walne Zebranie Związku Stowarzyszeń DSP LGD 18.10.2021

Szanowni Członkowie,

zapraszamy w dniu 18.10.2021 r. na Walne Zebranie Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD na godz. 10.00. Zebranie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji (sala widowiskowa) w Dobromierzu przy ul. Plac Wolności 19.

Porządek obrad:

Powitanie Członków Walnego Zebrania przez Prezes Związku Agnieszkę Kasinę

Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Wybór Sekretarza.
  3. Sprawdzenie prawomocności obrad.
  4. Wybór protokolanta.
  5. Omówienie propozycji zwiększenia wysokości składki członkowskiej przez Polską Sieć LGD oraz podjęcie Uchwały 1/10/2021 w sprawie składki członkowskiej na Polską Sieć LGD.
  6. Dyskusja na temat zmiany wysokości składki członkowskiej na Związek Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD.
  7. Aktualna sytuacja RLKS na Dolnym Śląsku.
  8. Założenia wyboru LGD na nowy okres programowania.
  9. Wolne wnioski, sprawy bieżące.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa osób uprawnionych do głosowania na podstawie wpisu w KRS lub posiadających stosowne pełnomocnictwo pisemne (podpisane przez osoby wskazane w KRS do reprezentacji). Brak pełnomocnictwa wykluczy daną osobę z możliwości głosowania

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres biuro@dobrawidawa.pl do dnia 11.10.2021 r.

Facebook Pagelike Widget