+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Seminarium tematyczne on-line pt.: „Zastosowania zintegrowanego modelu oceny wpływu połączone z upowszechnianiem dobrych praktyk”

W dniu: 28.10.2021 r. odbyło się seminarium tematyczne on – line pt.:

„Zastosowania zintegrowanego modelu oceny wpływu połączone z upowszechnianiem dobrych praktyk”,

Seminarium jest jednym z zadań projektu pt.: Dobre praktyki krajowe, zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD  źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania” realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” w ramach realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem seminarium była prezentacja lokalnym grupom działania oraz ich partnerom wniosków z prezentacji i oceny wpływu zgłoszonych przez LGD-y dobrych praktyk. W ramach seminarium zaprezentowane zostały kierunki rozwoju inicjatywy leader w kolejnej perspektywie i przytoczone zostały przykłady dobrych praktyk z kraju i z zagranicy mogących być inspiracją dla dalszych działań LGD.

Na program seminarium złożyła się prezentacja pt.: „Dobre praktyki – wymiar definicyjny i wybór” eksperta naukowego prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka (Uniwersytet Wrocławski) uzupełniona wystąpieniem ekspertów: ds. badań Pawła Timlera (SOCJOSKOP.pl) pt: „Dobre praktyki w ujęciu analitycznym” oraz eksperta ds. mediów Tomasza Wojciechowskiego (Social Media Creative Solutions) pt.: „Dobra praktyka – inspiracją czyli co robią dolnośląskie LGD”. Zaprezentowany został również materiał filmowy.

Po przerwie ekspert naukowy zaprezentowała uczestnikom „Wyzwania dla LGD – nowa perspektywa – nowa rzeczywistość” i omówiła priorytety i kierunki interwencji planowane w kolejnym okresie programowania.

Wiedza uczestników została wzbogacona praktycznymi przykładami z zakresu:

Wspólnoty energetyczne w praktyce – Zuzanna Sasiak (Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć),

Gospodarka w obiegu zamkniętym w małych i mikro przedsiębiorstwach – dr inż. Małgorzata Hordyńska (Politechnika Śląska, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji),

Współpraca lokalna na rzecz klimatu – Krzysztof Smolnicki (Fundacja EKOrozwoju, Dolnośląski Alarm Smogowy). Seminarium zakończyła dyskusja z udziałem ekspertów.

 

Poniżej zamieszczamy materiały prezentujące dobre praktyki dolnośląskich LGD oraz podmiotów z kraju i / lub zagranicy.

PREZENTACJE:

1. Dobre praktyki – wymiar definicyjny i wybór – ekspert naukowy prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka; Uniwersytet Wrocławski (do pobrania)

2. Wspólnoty energetyczne w praktyce – Zuzanna Sasiak; Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (prezentacja);

3. Gospodarka w obiegu zamkniętym w małych i mikro przedsiębiorstwach – dr inż. Małgorzata Hordyńska; Politechnika Śląska, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji (prezentacja);

4. Współpraca lokalna na rzecz klimatu – Krzysztof Smolnicki; Fundacja EKOrozwoju, Dolnośląski Alarm Smogowy (prezentacja).

 

DOBRE PRAKTYKI:

1. Nazwa dobrej praktyki: Utworzenie i rozwój wspólnoty energetycznej opartej na OZE 

    Opis dobrej praktyki (do pobrania)

2. Nazwa dobrej praktyki: Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery poprzez zmianę sposobu ogrzewania kotłów produkcyjnych na gazowe 

    Opis dobrej praktyki (do pobrania)

3. Nazwa dobrej praktyki: EKODOM – kalkulator poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

    Opis dobrej praktyki (do pobrania)

Facebook Pagelike Widget