+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Konferencja podsumowująca on – line

Prezentacja i promocja wypracowanych rezultatów i produktów. Ocena wpływu LSR – kierunki dalszych działań

W dniu 02.11.2021 r. Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” organizowała Konferencję podsumowującą on – line. Prezentacja i promocja wypracowanych rezultatów i produktów. Ocena wpływu LSR – kierunki dalszych działań”.

Konferencja podsumowujaca on-line była jednym z zadań projektu pt.:Dobre praktyki krajowe, zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD – źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania” realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” w ramach realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest: „opracowanie narzędzi usprawniających praktyki zarządcze w ramach Sieci LGD, ich upowszechnienie wśród beneficjentów wraz z podniesieniem ich wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z ich zastosowaniem. Dodatkowym celem będzie zgromadzenie dobrych praktyk, ich identyfikacja i upowszechnienie wśród LGD i parterów. Kolejnym ważnym celem realizacji zaplanowanych projektowych zadań będzie uwzględnienie nowych kierunków preferowanych przez KE w nowym okresie finansowania 2021-2027, takich jak np.: ochrona klimatu, nowe technologie oraz formuła Smart Village, co w przyszłości będzie przydatne w opracowaniu założeń kolejnych LSR”.

Podczas konferencji omówione zostały następujące zagadnienia:

Ocena wpływu LSR – wyzwania dla LGD – ekspert naukowy prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka (Uniwersytet Wrocławski) (do pobrania)

Ewaluacja LSR – wprowadzenie do problematyki a wnioski z badania dobrych praktyk LGD – ekspert d.s. badań Paweł Timler (SOCJOSKOP) (do pobrania)

Dotychczasowe doświadczenia sieci LGD w ocenie wpływu LGD – przedstawiciel Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD

Dotychczasowe doświadczenia Instytucji Wdrażającej w ocenia działań LGD zamierzenia w zakresie ewaluacji – przedstawiciel UMWD

Jak się przygotować do ewaluacji? Co znajdziemy w podręczniku dla LGD

  • – ekspert naukowy prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka
  • – ekspert d.s. badań Paweł Timler (do pobrania)

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Facebook Pagelike Widget