+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Publikacja pt.: „Raport dla LGD oraz lokalnych interesariuszy”

W ramach realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” realizuje operację pt.: „Dobre praktyki krajowe, zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD – źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”.

Celem operacji jest: „opracowanie narzędzi usprawniających praktyki zarządcze w ramach Sieci LGD, ich upowszechnienie wśród beneficjentów wraz z podniesieniem ich wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z ich zastosowaniem. Dodatkowym celem będzie zgromadzenie dobrych praktyk, ich identyfikacja i upowszechnienie wśród LGD i parterów. Kolejnym ważnym celem realizacji zaplanowanych projektowych zadań będzie uwzględnienie nowych kierunków preferowanych przez KE w nowym okresie finansowania 2021-2027, takich jak np.: ochrona klimatu, nowe technologie oraz formuła Smart Village, co w przyszłości będzie przydatne w opracowaniu założeń kolejnych LSR”.

W ramach realizacji operacji przygotowano m.in. publikację pt.: „Raport dla LGD oraz lokalnych interesariuszy”. „Raport” zawiera opis metodologii identyfikacji dobrych praktyk. Stanowi on materiał o charakterze edukacyjno-instruktażowym z zakresu stymulowania skutecznych działań, współpracy z partnerami oraz promowania dobrych zidentyfikowanych praktyk. Celem opracowania jest podniesienie jakości współpracy partnerów i wypracowanie właściwych założeń na potrzeby przyszłych LSR.

Autorką publikacji pt.: „Raport dla LGD oraz lokalnych interesariuszy” jest prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka (Uniwersytet Wrocławski).

P U B L I K A C J A (do pobrania)

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 opracowana została przez Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” w ramach projektu pt.: „Dobre praktyki krajowe, zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD – źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Facebook Pagelike Widget