+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Posiedzenie Zarządu – 23.02.2022r.

Posiedzenie Zarządu Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” – 23.02.2022r.

W dniu 23.02.2022r. o godzinie 18:00 odbyło się w trybie zdalnym Posiedzenie Zarządu Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD, w którym uczestniczyli:

 1. Barbara Sulma – Prezes Zarządu,
 2. Dorota Goetz – Wiceprezes Zarządu,
 3. Bożena Pełdiak,
 4. Krystian Ulbin,
 5. Jarosław Paczkowski.

W trakcie posiedzenia omawiano m.in. :

 • Zarząd zdecydował, że comiesięczne czwartkowe spotkania sieci są ważne i należy je kontynuować – ustalono, że spotkania będą się odbywać w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 9:00-10:00
 • Ustalono, że nowy sekretariat Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD roześle noty księgowe składek członkowskich za pierwsze półrocze 2022 roku do wszystkich członków.
 • Zarząd wymienił się informacjami na temat krajowego konkursu na wybór LGD do realizacji LGD w nowym okresie.
 • Dyskutowano na temat przyśpieszenia terminów rozpatrywania spraw Lokalnych Grup Działania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w tym przyśpieszenie płatność. Podjęto kroki w tej sprawie.
 • Poruszony został temat finansowania Lokalnych Grup Działania z BGK. Ustalono, że finansowanie powinno dotyczyć operacji własnych, grantów, projektów współpracy, ale także funkcjonowania, gdyż przy opóźnieniach w płatnościach z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, LDG-y tracą płynność finansową.
 • Ustalono, że niezbędne jest spotkanie zarządu z P. Beatą Rodak z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Dyskutowano na temat bieżących spraw Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD.

 

 

 

 

Facebook Pagelike Widget