+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Zdobądź 20 tys. zł na lokalne działania!

Organizacje i instytucje działające w gminach do 50 tys. mieszkańców mają szansę na stworzenie partnerstwa na rzecz dobra wspólnego i realizację projektu ważnego dla lokalnej społeczności. W ramach programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności” mogą wziąć udział w tutoringu, a następnie zdobyć grant do 20 tysięcy złotych na partnerskie  działania. Termin nadsyłania  zgłoszeń upływa 14 marca 2022 roku.

Program „Lokalne Partnerstwa PAFW”, zainicjowany w 2009 r.  i realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce adresowany jest do lokalnych społeczności z gmin do 50 tysięcy mieszkańców. W trwającej obecnie VIII edycji Programu ogłaszany jest ogólnopolski otwarty konkurs grantowy, na start-up granty.

Konkurs otwarty jest adresowany do Grup Inicjatywnych, składających się z co najmniej trzech podmiotów, współpracujących ze sobą na terenie jednej lub więcej gmin do 50 tysięcy mieszkańców. Mogą to być organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki czy instytucje kultury.

W ramach konkursu otwartego przewidziano dwa etapy: udział w 3-miesięczynym programie tutoringu a następnie ubieganie się o start-up granty w wysokości do 20.000 zł. Pula w konkursie otwartym wynosi 80.000 zł. Przyznane zostaną maksymalnie 4 start-up granty. Aby zgłosić się do udziału w tutoringu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go w wersji elektronicznej na adres e.dmochowska@filantropia.org.pl  w terminie do 14 marca 2022 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie Programu: http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/20-tysiecy-zlotych-na-projekty-partnerskie-konkurs-otwarty-programu-lokalne-partnerstwa-pafw/

Więcej o programie: http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/o-programie/

Dodatkowych informacji na temat konkursu oraz programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” udzielają:

Emilia Dmochowska: e.dmochowska@filantropia.org.pl, (22) 622 01 22 wew. 16,
Stanisław Głąbski: s.glabski@filantropia.org.pl, (22) 622 01 22 wew. 24

Facebook Pagelike Widget