+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Wdrażanie LSR

Interpretacje z 2019  roku :

 • Termin złożenia WoP za pośrednictwem operatora pocztowego w ramach poddziałania 19.2

  Znak sprawy DDD-WL.6935.219.2019.AD. Pismo ARiMR z dn. 19.12.2019 r.

  Do pobrania : png

 • Wyjaśnienia dot. kwalifikowalności kosztów po upływie 2 lat od podpisanie umowy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

  Znak sprawy DDD-WL.6935.2018.2019.IP. Pismo ARiMR z dn. 19.12.2019 r.
  Do pobrania :  png

 • Uchybienia w stosowaniu przez beneficjentów poddziałania 19.2 prawa zamówień publicznych

  Znak sprawy DDD-WPO.695.18.2019.MZ. Pismo ARiMR z dn. 17.10.2019 r.
  Do pobrania :  png

 • Przejęcie przez inny podmiot zobowiązań beneficjenta z poddziałania 19.2

  Znak sprawy DDD-WL.6935.115.2019.APP. Pismo ARiMR z 18.08.2019 r.

  Do pobrania :png
 •   Przejęcie przez inny podmiot zobowiązań beneficjenta związanych z operacją polegającą na podjęciu działalności gospodarczej

  Znak sprawy DDD-WL.6935.115.2019.APP. Pismo ARiMR z dn. 18.07.2019 r.

  Do pobrania : png
 • Wyjaśnienia dot. terminu złożenia faktury lub innego dokumentu księgowego, realizacji i osiągnięcia celów i wskaźników na etapie wniosku o płatność

  Znak sprawy DDD-WL.6935.92.2019.AD. Pismo ARiMR z dn. 31.05.2019 r.

  Do pobrania : png
 • Dotyczy możliwości przenoszenia środków niewykorzystanych między przedsięwzięciami LSR

  Znak sprawy: ROW.wrt.510.13.2019. Pismo MRiRW z dn. 25.03.2019 r.

  Do pobrania : png
 • Doprecyzowanie sposobu postępowania przy ocenie WoP w poddziałaniu 19.2 w związku z realizacją zaleceń wynikających z audut

  Znak sprawy: DDD-WL.6935.41.2019.APP. Pismo ARiMR z dn. 15.03.2019 dot. m.in.:

  • Deklaracji bezstronności.
  • Śladu rewizyjnego z weryfikacji zasadności i racjonalności kosztów operacji planowanej do realizacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
  • Weryfikacji racjonalności kosztów objętych kosztorysem – metodyka wyboru do weryfikacji pozycji kosztorysu oraz zapewninie śladu rewizyjnego z oceny tych kosztów.
   Do pobrania : png
 • Wyjaśnienia dot. sposobu przeprowadzania kontroli w ramach oceny WoP dla poddziałania 19.2

  Znak sprawy DDD-WL.6935.3.2019.KS. Pismo ARiMR z dn. 10.01.2019 r.
  Do pobrania : png

Interpretacje z 2018  roku :

 • Wyjaśnienia dot. współfinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych przez NGO
Znak sprawy DDD-WL.6935.327.2017.APP. Pismo ARiMR z dn. 09.02.2018 r.
 Do pobrania : png

Interpretacje z 2017 roku :

 • Kontrole krzyżowe

Znak sprawy DDD-WSiM.0351.63.2017.MBR. Pismo ARiMR z dn. 21.12.2017 r.

Facebook Pagelike Widget