+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Nadzwyczajne Posiedzenie Walnego Zebrania – 14.11.2022r.

Nadzwyczajne Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” – 14.11.2022r.

W dniu 14.11.2022r o godzinie 9:00 za pośrednictwem platformy ZOOM odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”. Zebranie rozpoczęło się przywitaniem Członków przez Prezes Związku Barbarę Sulmę.

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.

Porządek obrad, który został przesłany mailowo do członków Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”:

 Sprawdzenie prawomocności obrad.

  1. Wybór przewodniczącego/przewodniczącej i sekretarza.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 10.10.2022r.
  5. Omówienie Ogłoszenia o naborze organizacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 oraz wybranie kandydatów z naszej organizacji i podjęcie uchwały 1/11/2022.
  6. Omówienie powołania przedstawiciela do Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska o 2021-2027 i podjęcie uchwały 2/11/2022.
  7. Wolne wnioski, sprawy bieżące.

 

Barbara Sulma – Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” na podstawie listy uczestników stwierdziła, że na podstawie § 18 Statutu, na 16 uprawnionych do głosowania w WZC bierze udział 14 przedstawicieli LGD, co stanowi quorum do podejmowania uchwał.  Na tej podstawie możliwa była realizacja porządku obrad.

 Na zebraniu omówiono Ogłoszenia o naborze organizacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 

 Prezes Zarządu – Barbara Sulma rozpoczęła dyskusję ws. Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 oraz wybranie kandydatów.

Pani Sylwia Mielczarek – Prezes Stowarzyszenia „Kłodzka Wstęga Sudetów” LGD udzielając wszystkim informacji o tym, że startuje do tego komitetu z ramienia Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Poinformowała, że do głosowania będą uprawnione wszystkie organizacje pozarządowe, przy czym zwraca się z prośbą o poparcie.

Dodatkowo omówiono powołanie przedstawiciela do Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 i podjęcie uchwały.

Prezes Zarządu – Barbara Sulma poinformowała, że jako zarząd Związku chcą rekomendować Pana Jarka Paczkowskiego – Prezesa Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”  do  Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Dopytała czy są inne kandydatury i rozpoczęła dyskusję.

Pani Sylwia Mielczarek – Prezes Stowarzyszenia „Kłodzka Wstęga Sudetów” LGD poinformowała, że również będzie kandydować do Komitetu Monitorującego FEDŚ 2021-2027, z puli miejsc Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Po przedyskutowaniu kandydatur ustalono, że poddane pod głosowanie zostaną dwie uchwały ws. wyboru kandydatów do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027

1.Uchwała 01/11/2022 ws. wyboru Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” na kandydata do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 z puli miejsc dla Lokalnych Grup Działania

2.Uchwała 02/11/2022 ws. poparcia kandydatury Stowarzyszenia „Kłodzka Wstęga Sudetów” LGD na kandydata do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 z puli miejsc Funduszu Sprawiedliwej Transformacji..

Na spotkaniu omówiono kolejne spotkanie robocze, które zaplanowane jest na dzień 15.11.2022r.

 

 

 

 

Facebook Pagelike Widget