+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Rozstrzygnięcie konkursu nr 7/2023 dla Partnerów KSOW w województwie dolnośląskim!

Jednostka Regionalna KSOW w woj. dolnośląskim zakończyła ocenę wniosków złożonych przez Partnerów KSOW w ramach konkursu nr 7/2023.

Na podstawie  art. 57e ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju  obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014–2020, Jednostka Regionalna KSOW w  województwie dolnośląskim ogłasza listę ocenionych operacji, zgłoszonych  w ramach  konkursu nr 7/2023.

Operacje te będą realizowane przez Partnerów KSOW w 2023 r. w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023.

Poniższa lista została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w uchwale nr 6762/VI/23 z 11 kwietnia 2023 r.

Jest nam niezmiernie miło, że będziemy mogli realizować operację pn. „Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń wśród  mieszkańców obszarów wiejskich Dolnego Śląska”

Operacja polegać będzie na przeprowadzeniu:

1.Szkolenie pn. „Zarządzanie produktem lokalnym” – dla dwóch zrekrutowanych grup po 14 osób w każdej grupie, łącznie liczba uczestników stanowi 28.

2.Szkolenie upowszechniające wiedzę i tematykę związaną z OZE dla LGD-ów z dolnego śląska – dwudniowe szkolenie wyjazdowe dla 48 osób z 16 Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska

Obecnie wszystkie LGDy na Dolnym Śląsku zajmują się promocją i certyfikacją produktu i usług lokalnych , jest to bardzo często wiodący temat Lokalnych Strategii Rozwoju i wiele działań w ostatnim okresie programowania skupiło się wokół marek lokalnych tym samym zaistniał deficyt wiedzy związanych z tą bardzo obszerną tematyką. Nasz projekt jest odpowiedzią na te potrzeby.

Szkolenie to ma na celu przekazanie wiedzy opartej na najnowszych badaniach naukowych oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w zarządzaniu produktem lokalnym. Obejmuje ono problematykę z zakresu zarządzania jakością ( w tym certyfikacji produktów i organizacji), marketingu ( w tym marketingu internetowego), sprzedaży, dystrybucji , a także logistyki. Dodatkowym elementem jest trening menedżerski rozwijający kompetencje przywódcze, umiejętności współpracy innymi oraz mechanizmy radzenia sobie ze stresem.

Dodatkowo, szkolenie upowszechniające wiedzę i tematykę związaną z OZE dla LGD-ów z dolnego Śląsk ma na celu zwiększenie wiedzy na temat sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez poprawę efektywności energetycznej i realizację instalacji OZE. Efektem realizacji szkoleń będzie zmiana myślenia o sposobach kreatywności i innowacyjności w gospodarowaniu energią, zwiększenie dostępności do informacji o zrealizowanych projektach w obszarze innowacji energetycznych, wspomagających redukcję eksploatacji środowiska, ograniczających źródła konwencjonalne energii, a także upowszechnienie przykładów współpracy na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Facebook Pagelike Widget