+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Podpisanie umowy na realizację projektu pt.: „Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń wśród  mieszkańców obszarów wiejskich Dolnego Śląska”

W dniu 26.05.2023 r. przedstawiciel Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” podpisał Umowę na realizację projektu pt.: „Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń wśród  mieszkańców obszarów wiejskich Dolnego Śląska”

W ramach realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 22.12.2022 r. Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” złożył „Wniosek o wybór operacji wraz załącznikami” w ramach konkursu 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wniosek został złożony na realizację operacji pt.: „Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń wśród  mieszkańców obszarów wiejskich Dolnego Śląska”.

Celem operacji jest: „przekazanie wiedzy opartej na najnowszych badaniach naukowych oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w zarządzaniu produktem lokalnym. Obejmuje ono problematykę z zakresu zarządzania jakością ( w tym certyfikacji produktów i organizacji), marketingu ( w tym marketingu internetowego), sprzedaży, dystrybucji , a także logistyki. Dodatkowym elementem jest trening menedżerski rozwijający kompetencje przywódcze, umiejętności współpracy innymi oraz mechanizmy radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo, szkolenie upowszechniające wiedzę i tematykę związaną z OZE dla LGD-ów z dolnego Śląsk ma na celu zwiększenie wiedzy na temat sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez poprawę efektywności energetycznej i realizację instalacji OZE. Efektem realizacji szkoleń będzie zmiana myślenia o sposobach kreatywności i innowacyjności w gospodarowaniu energią, zwiększenie dostępności do informacji o zrealizowanych projektach w obszarze innowacji energetycznych, wspomagających redukcję eksploatacji środowiska, ograniczających źródła konwencjonalne energii, a także upowszechnienie przykładów współpracy na rzecz odnawialnych źródeł energii.”

Partnerem dodatkowym projektu jest Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz. 

W ramach realizacji operacji zostaną zrealizowane następujące zadania:

 1. Szkolenie nt. „Zarządzanie produktem lokalnym”
  1. Usługa kompleksowa -Wynagrodzenie wykładowcy z zakresu zarządzania produktem lokalnym
  2. Usługa kompleksowa- Wynajem sali szkoleniowej
 2. Szkolenie upowszechniające wiedzę i tematykę związaną z OZE dla LGD-ów z dolnego śląska – dwudniowe szkolenie wyjazdowe dla 48 osób z Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska
  1. Nocleg uczestników
  2. Wynajem Sali szkoleniowej na 2 dni wraz ze sprzętem
  3. Wyżywienie
  4. Kolacja w restauracji
  5. Wynagrodzenia ekspertów prowadzących szkolenie upowszechniające tematykę związaną z OZE wśród Lokalnych Grup Działania podczas szkolenia wyjazdowego
  6. Wynagrodzenie koordynatora projektu w okresie od 01.03.2023r. Do 31.10.2023r.

Obecnie wszystkie LGDy na Dolnym Śląsku zajmują się promocją i certyfikacją produktu i usług lokalnych , jest to bardzo często wiodący temat Lokalnych Strategii Rozwoju i wiele działań w ostatnim okresie programowania skupiło się wokół marek lokalnych tym samym zaistniał deficyt wiedzy związanych z tą bardzo obszerną tematyką. Nasz projekt jest odpowiedzią na te potrzeby.

Efekty realizacji projektu:

Kluczowym efektem będzie podniesienie wiedzy i wymiana doświadczeń dotyczącej zagadnień związanych z zarządzaniem produktem lokalnym oraz OZE.

Mierzalne efekty – liczba uczestników z Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska objętych szkoleniami:

 • z tematyki związanej z zarządzaniem produktem lokalnym – 28 osób.
 • z tematyki związanej z OZE – 48 osób.

Łącznie przeszkolonych zostanie 76 osób.

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Facebook Pagelike Widget