+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Category

Orzeczenia sądowe i wytyczne MRiRW
11
Wytyczne nr 11/2/2022 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Niniejsze Wytyczne zastępują Wytyczne nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją...
Continue Reading
11
Wytyczne Ministra 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozowju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 Do pobrania: wytyczne_mrirw_nr_10_1_2022_monitoring_i_ewaluacja zalacznik_nr_2_do_wytycznych_sprawozdanie_z_realizacji_lsr
Continue Reading
11
Wytyczne Ministra 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez LGD Wytyczne Ministra 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez LGD. Do pobrania: wytyczna_9_2_2021
Continue Reading
11
Wytyczne Ministra 8/1/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez LGD Wytyczne Ministra 8/1/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez LGD Do pobrania:     
Continue Reading
11
Wytyczne Ministra 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wdrażania LSR Wytyczne 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Do pobrania: Wytyczna 7_1_2020 Wytyczna 7_1_2020 na szablonie Załącznik...
Continue Reading
11
Orzeczenie sądu dotyczące udostępnienia informacji publicznej. II SAB/Wa 758/13 – Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-24 Sprawa ze skargi na bezczynność Lokalnej Grupy Działania […] z siedzibą w M. w przedmiocie rozpoznania wniosku z […] października 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej. Treść orzeczenia dostępna jest na stronie Internetowej pod likniem  
Continue Reading
11
Podręcznik monitoringu i ewaluacji LSR Do pobrania: podrecznik Załączniki_do_podrecznika
Continue Reading
11
Wytyczne Ministra 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wdrażania LSR Wytyczne 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Do pobrania: zalacznik_nr_1_do_wytycznych_6_4_2017 zalacznik_nr_2_do_wytycznych_6_4_2017 zalacznik_nr_3_do_wytycznych_6_4_2017 zalacznik_nr_4_do_wytycznych_6_4_2017  
Continue Reading
11
Wytyczne Ministra 4/2/2017 w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań LGD Wytyczne Ministra 4/2/2017 w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań LGD określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020. Do pobrania: wytyczne_4_2_2017    
Continue Reading
11
Wytyczne Ministra 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wdrażania LSR Wytyczne 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Do pobrania : zalacznik_nr_1_do_wytycznych zalacznik_nr_2_do_wytycznych_2z zalacznik_nr_3_do_wytycznych_2z zalacznik_nr_4_do_wytycznych_2z  
Continue Reading
Facebook Pagelike Widget