+48 500 206 128 Trzebnicka 7a-7b  lokal 4/2, 59-140 Chocianów
WSPIERAMY
Lokalne Grupy Działania

Informacje po spotkaniu Polskiej Sieci LGD w dniu 04.08.2021

W dniu 04.08.2021 r. odbyło się spotkanie online zorganizowane i prowadzone przez Piotra Sadłochę Prezesa PS LGD.

W spotkaniu uczestniczyła Bożena Pełdiak.

Poruszano min.: następujące tematy:

  1. Piotr Sadłocha poinformował, że 04.08.2021 r. w Ministerstwie Rolnictwa będzie spotkanie w sprawie PLKS z Marszałkami, którzy jeszcze się wahają, aby ich przekonać. Nie byli zaproszeni wiec wszyscy Marszałkowie.
  2. RLKS w poszczególnych województwach – przedstawiciele LGD odpowiadali co się u nich dzieje:

– dolnośląskie – poinformowałam o prowadzonych spotkaniach z Marszałkami, Dyrektorami Wydziałów i Zastępcami oraz, że złożyliśmy petycje;

  1. Smart Village – nowe działania –  na województwo będzie ok.120 mln.
  2. Piotr Sadłocha przypominał o opisach dobrych praktyk – projektów. Będą one wykorzystane również do artykułów prasowych (np.: projekty współpracy związane z turystyką), przedsiębiorczość i inne działania LGD
  3. Propozycja od I. Kostki zorganizowania Konferencji międzynarodowej o projektach współpracy. Piotr Sadłocha poinformował, że w nowym okresie programowania takie projekty będą realizowane w ramach poddziałania 19.2 i dlatego wnioski będą składać do LGD beneficjenci. Ma być ryczałt na przygotowanie takich projektów.
  4. Informacja o obozie integracyjnym w Międzywodziu: jest już na tyle zgłoszeń, ze na pewno się odbędzie, ale można się jeszcze zgłaszać.
  5. Piotr Sadłocha poinformował o organizowanej w Słowieni konferencji oraz o tym, że w listopadzie odbędzie się w Szwecji Konferencja z okazji 20-lecia ELEARD.
  6. We wrześniu odbędzie się Walne Zebranie PS (prawdopodobnie pod koniec) oraz wcześniej posiedzenia Zarządu PS.
Facebook Pagelike Widget